Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Η Κατερίνα Ζαφειροπούλου γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1980. Αποφοίτησε απο το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο το Ε' Εργαστήριο Ζωγραφικής με καθηγητή το Γ. Γκολφίνο (2001- 2006).

Μεταπτυχιακός τίτλος MA Fine Art St. Martins College of Art - Byam Shaw, Λονδίνο (2008-2009). Τιμήθηκε με υποτροφίες από τα ιδρύματα ΙΚΥ, Χρήστου και Καλλίοπης Λεμού, Νικόλαου Κουκουφλή, Π. Μπακαλά. Ζεί και εργάζεται στην Αθήνα.

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Πρόσφατα έργα

8547 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

8547

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

8543 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

8543

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

7952 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7952

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 350,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7950 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7950

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 350,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7949 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7949

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 350,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7946 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7946

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7926 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7926

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 2000,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7925 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7925

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 2000,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7923 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7923

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7922 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7922

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7921 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7921

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7920 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7920

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7871 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7871

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7761 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7761

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 2000,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7760 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7760

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 2000,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7758 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7758

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 350,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7755 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7755

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 350,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7318 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7318

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

7453 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7453

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7452 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7452

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7451 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7451

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7450 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7450

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7442 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7442

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7426 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7426

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7669 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7669

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 2500,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7668 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7668

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 1250,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7667 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7667

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 1250,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :

7012 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7012

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 1250,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7013 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7013

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 1250,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7225 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7225

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 250,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7226 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7226

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7227 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7227

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7228 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7228

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 250,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7230 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7230

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7233 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7233

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7234 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7234

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7236 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7236

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7237 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7237

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7238 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7238

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7240 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7240

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7299 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7299

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7301 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7301

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7313 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7313

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 400,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7315 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7315

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 3100,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7316 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7316

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 3100,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7317 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7317

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 3100,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7427 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7427

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 1000,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7428 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7428

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 185,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :
7653 - Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

7653

Υαλογράφος, γραφίτης σε ρυζόχαρτο και τζάμι

Τιμή πώλησης: 2000,00 €
Έκπτωση:
Τιμή / Κιλά :

Shop by category

Ακαδημίας 6, 10671, Αθήνα

t:+30 210 3646818
e: info@ikastikoskiklos.com

Δευτέρα κλειστά
Τετάρτη – Σάββατο 11:00 – 16:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 11:00 – 20:00

facebook    instagram